GPS Dozor API

Dokumentace k webové službě GPS Dozor JSON API. Díky API získáte přístup k datům v reálném čase.

API je k dispozici na adrese https://a1.gpsguard.eu/api/v1/

Přihlašovací údaje jsou stejné jako pro přihlášení do systému. Používá se Basic authentication pomocí protokolu HTTPS.

Demo přístupy pro vyzkoušení:
Login: api_gpsdozor
Heslo: yakmwlARdn

Vybrat si můžete z těchto metod:

1) Získat dostupné skupiny

Vrací seznam skupin, na které má uživatel práva.

[{"Code":"SAGU","Name":"GPS Dozor - DEMO"}]

2) Získat seznam vozidel v dané skupině

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicles/group/<group code>

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicles/group/SAGU

Vrací seznam vozidel, jejich jména, SPZ, stav baterie (0 jestli se baterie nepoužívá), rychlost, GPS pozici a čas poslední odezvy (UTC).

[{ 
  "Code": "CELIRASUME",
  "GroupCode": "SATD",
  "BranchId": "51",
  "BranchName": "Pobocka 1",
  "Name": "Mercedes-Benz",
  "SPZ": "4EG 34-55",
  "BatteryPercentage": 0,
  "Speed": 86,
  "LastPosition": { 
    "Latitude": "49.768475",
    "Longitude": "13.649925"
  },
  "LastPositionTimestamp": "2018-02-09T15:25:34Z",
  "LastEngineRelayEvent": "2018-02-01T00:00:00Z",
  "EngineRelayState": 0,
  "Odometer": 332969827
},
{ 
  "Code": "OBEHEHUGOV",
  "GroupCode": "SATD",
  "Name": "Package",
  "SPZ": "",
  "BatteryPercentage": 0,
  "Speed": 106,
  "LastPosition": { 
    "Latitude": "43.664915",
    "Longitude": "-97.760474"
  },
  "LastPositionTimestamp": "2018-02-09T15:26:11Z",
  "LastEngineRelayEvent": "2018-02-01T00:00:00Z",
  "EngineRelayState": 0,
  "Odometer": 332969827
},
...
]

3) Získat aktuální informace o daném vozidlu

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/<vehicle code>

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/ZODIDOZEBU

Vrací aktuální informace o daném vozidlu.

{ 
  "Code": "ZODIDOZEBU",
  "GroupCode": "SATD",
  "BranchId": "51",
  "BranchName": "Pobocka 1",
  "Name": "Mercedes-Benz",
  "SPZ": "4EG 34-55",
  "BatteryPercentage": 0,
  "Speed": 4,
  "LastPosition": { 
    "Latitude": "49.7581",
    "Longitude": "13.617875"
  },
  "LastPositionTimestamp": "2018-02-09T15:27:51Z",
  "Odometer": 332969827
}

4) Získat historii pozic daného vozidla

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicles/history/<coma separated vehicle codes>?from=<date+time from>&to=<date+time to>

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicles/history/ZODIDOZEBU,ERATINUSAT?from=2018-05-20T00:00&to=2018-05-21T00:00

Vrací seznam pozic ve vybraném intervalu.

[{ 
  "Name": "MAN",
  "VehicleCode": "ZODIDOZEBU",
  "From": "2017-07-19T22:00:00Z",
  "To": "2017-07-20T22:00:00Z",
  "Positions": [{ 
    "Lat": "49.429325",
    "Lng": "12.012025",
    "Time": "2017-07-19T22:00:04Z",
    "Speed": 84
  },
  { 
    "Lat": "49.425525",
    "Lng": "12.0049",
    "Time": "2017-07-19T22:00:31Z",
    "Speed": 90
  },
  },
  { 
    "Lat": "49.422525",
    "Lng": "12.0003",
    "Time": "2017-07-19T22:00:51Z",
    "Speed": 83
  },
  ...
  { 
    "Lat": "49.3991",
    "Lng": "11.936325",
    "Time": "2017-07-19T22:05:11Z",
    "Speed": 82
  }]
}]

5) Získat historické jízdy (knihu jízd)

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/<vehicle code>/trips?from=<date+time from>&to=<date+time to>

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/ZODIDOZEBU/trips?from=2018-05-20T00:00&to=2018-05-21T00:00

Vrací seznam jízd daného vozidla s podrobnými informacemi za vybrané období. Průměrná rychlost, max. rychlost, typ jízdy, začátek/konec jízdy, počáteční/koncová pozice, počáteční/koncová adresa, čas jízdy, čas stání, délka jízdy, účel jízdy, jméno řidiče, ChipCode řidiče, jméno druhého řidiče, ChipCode druhého řidiče.

[{ 
  "AverageSpeed": 74,
  "MaxSpeed": 98,
  "TripType": false,
  "StartTime": "2017-07-20T01:19:19",
  "FinishTime": "2017-07-20T03:46:53",
  "StartPosition": { 
    "Latitude": "49.174525",
    "Longitude": "9.9951"
  },
  "FinishPosition": { 
    "Latitude": "49.4903",
    "Longitude": "7.954725"
  },
  "StartAddress": "",
  "FinishAddress": "",
  "TripLength":" 02:27",
  "TripWaitingTime": "00:00",
  "TotalDistance": 181.274
  "Purpose": "Pick-up delivery"
},
{ 
  "AverageSpeed": 81,
  "MaxSpeed": 99,
  "TripType": false,
  "StartTime": "2017-07-20T03:51:17",
  "FinishTime": "2017-07-20T05:18:25",
  "StartPosition": { 
    "Latitude": "49.490175",
    "Longitude": "7.954"
  },
  "FinishPosition": { 
    "Latitude": "49.13425",
    "Longitude": "6.546075"
  },
  "StartAddress": "",
  "FinishAddress": "",
  "TripLength":" 01:27",
  "TripWaitingTime": "00:00",
  "TotalDistance": 118.021
  "DriverName": "Doe, John",
  "DriverChipCode": "",
  "Driver2Name": "Jump, Bob",
  "Driver2ChipCode": "6734567890123466",
  "Odometer": 2000,
  "FuelConsumed": { 
    "Value": 0.12141838466142181,
    "VolumeUnit": 0
  },
  "TripCost": { 
    "Value":1.45702061593706400,
    "Currency": 0
  }
},
...
]

Hodnoty výčtových typů:

VolumeUnit
{ 
  Litre = 0,
  UsGallon = 1,
  UkGallon = 2
}
Currency
{ 
  CZK = 0,
  EUR = 1,
  USD = 2,
  PLN = 3,
  HUF = 4,
  BGN = 5,
  BRL = 6,
  BYR = 7,
  CAD = 8,
  CHF = 9,
  ...
}

6) Získat informace o stavu zastavení vozidla

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle//getEngineRelayState

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/ZODIDOZEBU/getEngineRelayState

Vrací informaci o stavu zastavení vozidla.

{ 
  "RelayState": 0,
  "LastEventTimestamp": "2018-04-23T16:17:31.0621104+02:00"
}

Hodnoty stavů:

0 - počáteční stav
1 - požadavek na zastavení vozidla odeslán, nepotvrzen
2 - požadavek na zastavení vozidla odeslán, potvrzen systémem
3 - požadavek na zrušení zastavení vozidla odeslán, nepotvrzen
4 - požadavek na zrušení zastavení vozidla odeslán, potvrzen systémem
5 - nelze zastavit vozidlo, žádost zamítnuta nebo zpožděna

7) Nastavit stav zastavení vozidla

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle//setEngineRelayState/<on or off>

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/ZODIDOZEBU/setEngineRelayState/off posílá požadavek na zastavení vozidla do zařízení

nebo

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/ZODIDOZEBU/setEngineRelayState/on posílá požadavek na zrušení zastavení vozidla do zařízení

Vrací aktuální informaci o stavu zastavení vozidla.

{ 
  "RelayState": 1,
  "LastEventTimestamp": "2018-04-23T16:17:31.0621104+02:00"
}

Poznámka: používejte getEnginerRelayState k ověření aktuálního stavu na zařízení

8) Restartovat funkci zastavení vozidla

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle//resetEngineRelayState

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/ZODIDOZEBU/resetEngineRelayState - restartuje stav zastavení vozidla v systému na počáteční stav 0, do zařízení se neodesílá žádný příkaz

Upozornění: Může způsobit nesrovnalosti mezi stavem zobrazeným v systému a skutečným stavem vozidla! Použijte pouze tehdy, pokud jste si jisti, že je skutečné vozidlo odblokováno a stav v systému je nesprávný.

Vrací aktuální informaci o stavu zastavení vozidla.

{ 
  "RelayState": 0,
  "LastEventTimestamp": "2018-04-23T16:17:31.0621104+02:00"
}

9) Získat data ze senzorů

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/<vehicle code>/sensors/Rpm?from=<date+time from>&to=<date+time to>

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/AFOSINARAS/sensors/Rpm,Speed?from=2021-01-25T07:25&to=2021-01-25T07:30 - vrací data ze senzoru otáček za minutu a senzoru rychlosti pro vybraný interval a určené vozidlo

Dostupné typy senzorů (v závislosti na konfiguraci vozidla a zařízení):

 • Temperature1
 • Temperature2
 • Temperature3
 • Temperature4
 • InternalBatteryPercentage
 • InternalBatteryVoltage
 • ExternalBatteryPercentage
 • ExternalBatteryVoltage
 • Speed
 • Altitude
 • Rpm
 • Odometer
 • ThrottlePercentage
 • FuelConsumedTotal
 • FuelConsumptionActual
 • FuelActualVolume
 • FuelActualVolumeFromPercentage
 • Humidity1
 • Humidity2
 • Humidity3
 • Humidity4
 • LightSensor
 • CoolingLiquidTemperature
 • EngineTemperature
 • BinaryInput1
 • BinaryInput2
 • BinaryInput3
 • BinaryInput4
 • AnalogInput1
 • AnalogInput2
 • AnalogInput3
{ 
  "items": [
    { 
      "name": "Rpm",
      "units": "int",
      "data": [
        { 
          "t": "2020-05-26T15:02:49Z",
          "v": 827
        },
        { 
          "t": "2020-05-26T15:04:47Z",
          "v": 0
        }
      ]
    },
    { 
      "name": "Speed",
      "units": "KilometersPerHour",
      "data": [
        { 
          "t": "2020-05-26T15:02:49Z",
          "v": 10.0
        },
        { 
          "t":" 2020-05-26T15:04:47Z",
          "v": 13.0
        }
      ]
    }
  ]
}

10) Získat data pro Eco driving

https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/<vehicle code>/eco-driving-events?from=<date+time from>&to=<date+time to>

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/AFOSINARAS/eco-driving-events?from=2021-03-01T00:00&to=2021-03-02T00:00 - vrací data událostí pro styl jízdy, pro vybraný interval a určené vozidlo

{ 
  "EventType": 4,
  "EventValue": 100,
  "Timestamp": "2017-07-20T08:59:33",
  "Position": { 
    "Latitude": 50.153774,
    "Longitude": 14.51775
  },
  "EventSeverity": 0,
  "Speed": 20
}

Hodnoty výčtových typů:

EventType
{ 
  Unknown = 0,
  CorneringLeft = 1,
  CorneringRight = 2,
  Cornering = 3,
  Acceleration = 4,
  Braking = 5,
  Bump = 6,
  LongClutch = 7,
  DriveOnNeutral = 8,
  LongFreeWheel = 9
}
EventSeverity
{ 
  None = 0,
  Low = 1,
  Medium = 2,
  High = 3,
}

11) Změna pobočky pro vozidlo

PUT https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/change-branch

Změní pobočku pro dané vozidlo. Prametry pro změnu se posílají v těle requestu.

Tělo requestu:

{ 
  "VehicleCode": "CELIRASUME",
  "BranchId": 1
}

12) Změna pobočky pro vozidlo dle názvu pobočky

PUT https://a1.gpsguard.eu/api/v1/vehicle/change-branch-by-name

Změní pobočku pro dané vozidlo. Prametry pro změnu se posílají v těle requestu. Pobočky v dané skupině musí mít unikátní název.

Tělo requestu:

{ 
  "VehicleCode": "CELIRASUME",
  "BranchName": "Pobocka 1"
}

13) Získat pobočky ve skupině

GET https://a1.gpsguard.eu/api/v1/groups/{groupCode}/branches

např.: https://a1.gpsguard.eu/api/v1/groups/sagu/branches - vrací seznam poboček pro danou skupinu

14) Změna účelu jízdy

POST https://a1.gpsguard.eu/api/v1/trip-purposes

Nastaví účel jízdy pro dané vozidlo. Účel jízdy se poté zobrazuje u všech jízd tohoto vozidla. Účel jízdy je platný od chvíle, kdy je vytvořen, do doby, než je nahrazen novým. Parametry pro jeho nastavení se posílají v těle requestu.

Tělo requestu:

{ 
  "VehicleCode": "EVICIKEJIT",
  "Purpose": "hezka jizda"
}
Ebook zdarma

Opouštíte nás, aniž byste si přečetli 10 tipů, jak ušetřit na správě vozového parku?

Zanechte nám svůj e-mail a my vám zašleme e-book na pozdější čtení.