Podpořeno EU

Projekt „Realizace portálu pro satelitní sledování vozidel společnosti TLV s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií (operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Cílem projektu je vyvinout software pro službu GPS Dozor. Realizace (příprava, analýza, návrh a vývoj) komplexního monitorovacího a mapového portálu sloužícího pro online sledování polohy a pohybu vozidel, ale také osob prostřednictvím GPS jednotek.

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0004171

EU EU