Novinky v systému 09. 10. 2013

Import dat z LPIS do elektronické knihy jízd

Pro farmáře využívající GPS lokátory pro sledování zemědělských strojů přinášíme velmi užitečnou službu: import dat o pozemcích z LPIS do prostředí elektronické knihy jízd.

Pokud používáte systém pro GPS sledování zemědělských strojů, pomůže vám import dat o vašich pozemcích z LPIS zásadně zlepšit práci s elektronickou knihou jízd.

Při importu jsou zachovány veškeré údaje obsažená v databázi LPIS. Každý půdní blok (pole, hospodářství) je možné v knize jízd spravovat jako samostatnou oblast a zároveň pracovat s atributy, které oblasti náleží podle půdní evidence. Využíváte přehledného prostředí map Google a oblasti jednoduše editujete podle vašich potřeb.

Vše, co potřebujete, je počítač připojený k internetu nebo naše aplikace pro sledování vozidel ve vašem smartphonu.


Konkrétní příklady integrace GPS sledování a LPIS


Praktický přínos spojení GPS lokátoru s daty z LPIS je každému farmáři jasný na první pohled. Můžete sledovat pohyb zemědělských strojů na jednotlivých úsecích a kontrolovat, jak rychlou a jak kvalitní práci odvádějí vaši zaměstnanci.

Velmi užitečná je možnost tvorby reportů navázaných na konkrétní oblast. Dovoluje vám podrobně analyzovat efektivitu vynaložených prostředků. Snadno zjistíte, jaké jsou reálné náklady na obdělávání pozemku, protože máte přesné informace o počtu odpracovaných hodin nebo spotřebovaném palivu přímo na vybranou konkrétní oblast.

Neméně vhod může přijít také hlídání vymezených oblastí. Budete mít jistotu, že zaměstnanec pracuje na vámi vymezeném poli a že nemelouchaří na sousedním pozemku.

Možnosti využití dat z LPIS v elektronické knize jízd


- evidence počtu průjezdů polem
- evidence času stráveného prací v konkrétní oblasti
- sledování v jaké oblasti se právě pohybuje technika 
- analýza odvedené práce (motohodin, času, spotřeby PHM) v návaznosti na konkrétní oblast - zjištění ekonomické výtěžnosti pole
- tvorba uživatelských reportů navázaných na jednotlivé půdní bloky
- hlídání vymezených oblastí (půdních bloků), upozornění na překročení hranice oblasti pomocí SMS

Co je to LPIS a k čemu slouží zemědělcům?


LPIS je centrální registr půdy, spravovaný Ministerstvem zemědělství. Jedná se o elektronickou databázi, obsahující všechny důležité informace o využívání zemědělské půdy., včetně mapových náhledů jednotlivých pozemků. 

V registru LPIS se shromažďují záznamy o půdních blocích a hospodářstvích a o jejich využívání, včetně záznamů o vlastnictví pozemků nebo údajích o restrikcích platných pro užívání konkrétního typu půdy nebo oblasti (nitrátová směrnice a podmínky pro ochranu vod v souvislosti s agroenvi opatřeními). 

Registr umožňuje zemědělcům evidenci vlastních osevních postupů, hnojení nebo užívání užívání zemědělské chemie. Zaznamenává se i využití pro pastvu apod. Informace v registru se ukládají chronologicky, je tedy možné zjišťovat i předchozí stavy půdy. 

LPIS slouží zemědělcům také jako podklad při podávání žádostí o dotace. V LPIS jsou integrovaná také data z katastru nemovitostí, proto můžete sledovat například průnik parcel a půdnich bloků. Data z LPIS lze exportovat a využít pro práci v systému GPS sledování zemědělských strojů.

Chcete se na něco zeptat?
Nebo zdarma otestovat naše řešení?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám.

Ebook zdarma

Opouštíte nás, aniž byste si přečetli 10 tipů, jak ušetřit na správě vozového parku?

Zanechte nám svůj e-mail a my vám zašleme e-book na pozdější čtení.