Tipy a zkušenosti 07. 09. 2015

Je GPS sledování služebních vozidel vůbec legální?

Přemýšlíte ve firmě o zavedení systému pro satelitní sledování vozidel? Jako dodavatelé GPS lokátorů a elektronické knihy jízd vám to vřele doporučujeme. Přesto bychom vám rádi dali několik tipů ohledně etických a právních aspektů této technologie.


Jak hovoří zákony?

Ke sledování zaměstnanců a zařízení jimi využívaného se poměrně jasně vyjadřuje
zákoník práce, konkrétně paragraf 316. V následujících dvou odstavcích je obecně vymezeno pole působnosti jakékoli kontroly zaměstnanců (další odstavce paragrafu pak problematiku dále rozvíjí):

1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.
(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

Z hlediska sledování služebních vozidel dává zákoník práce zaměstnavateli právo kontrolovat, zda nejsou “výrobní a pracovní prostředky” (v tomto případě sledované služební automobily) zneužívány k soukromým účelům. Zákon tak dává GPS monitorování aut zelenou.

Druhý citovaný odstavec pak stanoví hranici, kterou zaměstnavatel nesmí překročit. Ze sledování prostředků se nesmí stát sledování zaměstnanců. To je důvod, proč mají naše GPS lokátory pro služební vozy možnost přepínání soukromých a služebních jízd a proč má naše elektronická kniha jízd funkci, znemožňující zaměstnavateli vidět data o pohybu auta v soukromém režimu (s výjimkou ujetých kilometrů, které je samozřejmě nutné sledovat vždy).

Do problematiky sledování zaměstnanců a nakládání s jejich osobními údaji vstupuje více norem, kromě zákoníku práce také třeba zákon o ochraně osobních údajů. Ten mimo jiné stanoví, že jakékoli sledování zaměstnanců nesmí být prováděno skrytě a bez jejich vědomí. Tento článek však není vyčerpávající analýzou problému a má pouze informativní účely, proto se nebudeme pouštět do hlubšího rozboru.

Je GPS sledování etické?

Pokud máte ve firmě velké ztráty a zaměstnance podezíráte, že si na úkor společnosti užívají přespříliš, monitoring služebních vozidel je vhodným řešením s rychlou návratností. Zloděje ve firmě nechce nikdo a je pravda, že už jsme zažili nespočet případů, kdy se u zákazníka po zavedení GPS monitoringu odkryl netušený, propracovaný systém rozkrádání ve velkém stylu.

Existuje ale nebezpečí, že narušíte křehkou rovnováhu mezi vedením a zaměstnanci a poškodíte tak klima ve firmě. Vaši zaměstnanci mohou mít pocit, že jim nevěříte a že si nezaslouží, abyste je “špehovali” na každém kroku. Někdo možná odejde - a nemusí to být proto, že je potrefenou husou, ale kvůli pocitu nedůvěry, který zažívá.

Říká se, že atmosféra na pracovišti se nedá penězi vyčíslit. V tomto případě to ale možná jde - možná vám stojí za to nevědět o pár tisícikorunách měsíčně, o několika málo černých jízdách, jen aby se nenarušil status quo.

Na druhou stranu si je také nutné přiznat (a umět to jasně sdělit zaměstnancům), že lidé, kteří okrádají firmu, škodí všem. Náklady zvýšené vlivem vnitropodnikové kriminaity se projevují na efektivitě firmy a v důsledku mohou stát pracovní místa právě těch poctivých pracovníků. A pouze společnost, která prosperuje, si může dovolit zvýšit mzdy nebo proplatit odměny.

Ať už to u vás ve firmě vypadá jakkoli, než zavedete sledování služebních vozidel do praxe, řekněte o tom svým zaměstnancům a vysvětlete jim, proč to děláte. Je to totiž nejen vaše zákonná povinnost, ale také slušnost.

Chcete se na něco zeptat?
Nebo zdarma otestovat naše řešení?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám.

Ebook zdarma

Opouštíte nás, aniž byste si přečetli 10 tipů, jak ušetřit na správě vozového parku?

Zanechte nám svůj e-mail a my vám zašleme e-book na pozdější čtení.