Nákladní doprava 02. 06. 2023

Jaké jsou tresty za porušení pravidel tachografu? Víte jaké pokuty vám hrozí?

Tachograf je zařízení, které slouží k záznamu informací o řidiči a jeho činnosti během jízdy. Tresty stanovují zákonné požadavky na používání tachografu, jako například Stahování tachografu .Tyto požadavky mají za cíl zlepšit bezpečnost na silnicích a zaručit, že řidiči nejsou přetěžováni a neohrožují ostatní účastníky silničního provozu.


Tresty za porušení pravidel tachografu

Pokud řidič poruší pravidla tachografu, může být potrestán. Tresty za porušení pravidel tachografu se liší v závislosti na závažnosti porušení a zeměpisné oblasti. Následující jsou obecné tresty, které jsou k dispozici většinou v zemích EU a EHP:


  • - Pokuty Nejčastější trest za porušení pravidel tachografu. Výše pokuty se liší podle závažnosti porušení a zeměpisné oblasti. Pokuty se obvykle pohybují v řádu stovek až tisíců eur. (5 tipů pro moderní dopravce, i jak se vyhnout pokutám)

  • - Diskvalifikace může být uvalena v případě závažného porušení pravidel tachografu. Zamezení možnosti řídit vozidla po dobu několika měsíců až několika let.

  • - Sankce pro zaměstnavatele Zaměstnavatelé jsou odpovědní za to, aby jejich zaměstnanci dodržovali pravidla tachografu. V případě porušení pravidel mohou být potrestáni sankcemi

  • - Odebrání Karty řidiče Trest, který může být uvalen jako sankce za vážné porušení pravidel tachografu

  • - Trestní stíhání může vést k vysokým pokutám a dokonce i k vězení v některých zemích.

Mezi hlavní pravidla tachografu patří:

1. Povinnost řidiče zaznamenávat své činnosti na tachografu po celou dobu jízdy a uchovávat tyto záznamy po dobu 28 dní.

Z nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě vyplývá, že řidič musí zaznamenávat svou činnost i při vzdálení se od vozidla a doložit ji za předcházejících 28 dní. Pokud čerpá týdenní dobu odpočinku, nemusí svou činnost dokládat, ale musí zpětně zadat záznam o čerpání týdenní doby odpočinku na svou kartu řidiče / záznamový list.



2. Tachografické záznamy musí být uchovávány po dobu minimálně jednoho roku. a stahovány minimálně jednou za 90 dní.

Podle nařízení Komise EU č. 581/2010 je dopravce povinen uchovávat po dobu jednoho roku od jejich pořízení záznamové listy, výtisky z tachografu a údaje o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Pokud by je dopravce neuchovával, porušoval by archivační povinnost a mohl by být uložena sankce až do výše 350 000 Kč.




  1. 3. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit, aby řidiči používali kartu řidiče. 

Řízení bez vložené karty řidiče v digitálním tachografu je protiprávní a porušuje zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti, ve spojení s čl. 34 odst. 1 nařízení č. 165/2014. V takovém případě je nutné zjistit konkrétního řidiče, který se dopustil řízení bez vložené karty řidiče, a identifikovat jej. Dopravci hrozí pokuta až do výše 350 000,- Kč.

Chcete se vyhnout trestům za porušení pravidel tachografu? Pak neváhejte a vyzkoušejte GPS Dozor s možností stahování tachografů! Náš moderní systém vám pomůže udržet si přehled o činnosti řidičů a splnit všechny požadavky na používání tachografu v nákladních vozidlech. S GPS Dozorem budete mít všechny záznamy a údaje vždy po ruce a nemusíte se bát pokut, diskvalifikace, sankcí pro zaměstnavatele či dokonce trestního stíhání. S naším systémem budete mít naprostou kontrolu a klid, protože víte, že všechna pravidla jsou plněna. Vyberte si GPS Dozor a užijte si klidnou jízdu!





Chcete se na něco zeptat?
Nebo zdarma otestovat naše řešení?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám.

Ebook zdarma

Opouštíte nás, aniž byste si přečetli 10 tipů, jak ušetřit na správě vozového parku?

Zanechte nám svůj e-mail a my vám zašleme e-book na pozdější čtení.