Firma ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. působí ve výrobě a prodeji podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných otevřených profilů. Vznik společnosti se váže k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti vyrostly první objekty na výrobu vagónů.

Reference: ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Od roku 2010 s firmou spolupracujeme v oblasti sledování posunů lokomotiv. Díky našemu systému je možné identifikovat přesnou polohu lokomotivy na dané koleji. A historii všech jejích pohybů.

Do you want to ask us something?
Want to test our system for free?

Leave us your contact info, we'll get back to you.