IKEA Group provozuje v České republice 4 obchodní domy IKEA, z toho 2 v Praze. Značka IKEA je celosvětově proslulá svou nabídkou širokého sortimentu výrobků pro zařízení domácnosti s dobrou funkcí a designem za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí.

Reference: IKEA Česká republika, s.r.o.

IKEA využívá náš systém pro přehled o pohybu dodávek, rozvážejících nábytek zákazníkům. Stejné GPS lokátory hlídají také nákladní vozidla, která zavážejí zboží do všech pražských obchodních domů IKEA, a nejnověji také hybridy Toyota Prius pro některé zaměstnance. Protože všechna vozidla v IKEA jsou velmi vytížená, montáž technologie do jednotlivých automobilů jsme prováděli doslova “za chodu” v prostorách klienta, aby došlo k co nejmenším prostojům.

Do you want to ask us something?
Want to test our system for free?

Leave us your contact info, we'll get back to you.