Reference: Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.

“Lokátory máme namontované v zemědělských strojích. Podíváme se do počítače a víme, jak jsou které stroje vytížené, které plochy jsou obhospodařené a které ne. Není už nutné jezdit autem do terénu a zjišťovat situaci na místě,” říká pan Jiří Novák, místopředseda představenstva Zemědělské společnosti Horní Krupá, a.s.

Díky sledování polohy zemědělských vozidel můžou v Horní Krupé lépe organizovat práci. Snadněji naplánují, co bude který stroj dělat například v nadcházejícím týdnu. Výsledkem je efektivnější využívání nejen samotných strojů, ale také pohonných hmot i práce zaměstnanců.

Do you want to ask us something?
Want to test our system for free?

Leave us your contact info, we'll get back to you.