What's new? 13. 11. 2013

Sledování traktoru pomocí GPS lokátoru. Jak pomáhá zemědělcům?

Jako specialisté na sledování zemědělských strojů dokážeme svým zákazníkům poradit, jak technologii sledování pomocí GPS lokátorů využít na maximum. V tomto krátkém shrnutí si popíšeme 4 způsoby, jak můžete náš systém aplikovat. Ukážeme vám to na příkladu sledování traktorů.


Provoz traktoru je bezesporu nákladná věc, obzvlášť pokud do nákladů kromě pohonných hmot započítáme servis a hlavně traktoristu, bez jehož přítomnosti je traktor jen bezcennou hromadou kovového šrotu. 


„Jsme moc spokojeni,“ říká Ing. Miloš Spurný, místopředseda představenstva. „Znatelně se nám zvýšila efektivita, a to jak co se týká lepších pracovních výkonů, tak snížení administrativy“. Celý názor naleznete zde.

Jak snížíme náklady na provoz traktoru pomocí GPS lokátoru?

1. ohlídáme spotřebu pohonných hmot

2. zamezíme zneužívání traktoru
3. zefektivníme pohyb traktoru v terénu
4. nově využíváme stávající zdroje dat pro zemědělce (LPIS)
5. omezíme prostoje


1. Kontrola spotřeby pohonných hmot

S GPS lokátorem máte přehled o spotřebě paliva i o tankování. Elektronická kniha jízd, kterou sledovací systém automaticky generuje, počítá spotřebu podle pohybu traktoru. Pokud k lokátoru připojíte ještě průtokoměr, pak docílíte bezprecedentní přesnosti. Tímto opatřením spolu s kombinací zabezpečení hrdla nádrže zvýšíte ochranu strojů proti krádeži PHM a budete mít dokonalý přehled o jejich spotřebě.


2. Zamezení zneužívání traktoru

Jeden z našich zákazníků nám vyprávěl, jak se jednoho dne vypravil zkontrolovat svého traktoristu při práci. Nachytal ho při orbě cizího pole. Zaměstnanec si tímto způsobem “zprivatizoval” firemní traktor a využíval ho pro své soukromé podnikání - v pracovní době!

S pomocí GPS technologie už nikomu takové zneužití zemědělské techniky neunikne. Pohyb traktoru můžete sledovat na mapě v reálném čase, takže vždy víte, jestli pracuje na vašem pozemku nebo u souseda.

Sledovat traktory můžete i s pomocí naší aplikace pro chytré telefony (iOS nebo Android).

Další možností je využití funkce vymezených oblastí pohybu, které slouží jako neviditelný plot. Na mapě vyznačíte oblast, kde se stroj může pohybovat. Pokud ji řidič překročí, elektronická kniha jízd vám to prozradí, třeba i s pomocí SMS na váš mobilní telefon.


3. Sledování efektivity pohybu traktorů v terénu

Jak už jsme psali výše, GPS monitoring dovoluje sledování traktorů v reálném čase - přímo na mapě (viz video). Kromě toho se však dráha pohybu ukládá do elektronické knihy jízd a je možné si ji kdykoli prohlédnout.

Není proto nic jednoduššího, než si s traktoristou sednout k počítači, projít celou historii pohybu na poli nebo v lese krok za krokem a navrhnout efektivnější způsob práce.

S tématem efektivnější práce souvisí i následující bod:


4. Import dat z LPIS

Součástí elektronické knihy jízd je možnost výměny dat s aplikacemi třetích stran. Pro sledování pohybu traktoru a další zemědělské techniky je vhodná zejména funkce importu dat z LPIS, státní databáze pro evidenci zemědělské půdy.


Importované oblasti z LPIS do google map.


Podklady z LPIS můžete využít pro jednodušší a efektivnější plánování práce. Z LPIS importujete data o svých pozemcích a dále s nimi pracujete v prostředí elektronické knihy jízd. To vám umožní následující činnosti:

  • import oblastí z LPIS a jejich vymezení v google mapách
  • možnost upozornění na jednotlivé oblasti (vstup do oblasti, pohyb v oblasti, výstup z oblasti atd.)
  • využití názvů pozemků (polí z LPISu) v prostředí elektronické knihy jízd
  • sledování, kolik času a km najezdil traktor na jednotlivých polích
  • výpočet nákladů na jízdy v jednotlivých oblastech

5. Hlídání prostojů při práci

Součástí systému sledování traktorů a další zemědělské techniky není jen zaznamenávání pohybu. Technologie dovoluje také sledování tzv. motohodin - doby provozu stroje nebo jeho přídavných zařízení.

Je tedy možné sledovat práci traktoru, který stojí na místě a pohání třeba štípač polen nebo drtič větví. Vždy budete přesně vědět, jak dlouho byl stroj v provozu a kolik práce opravdu odvedl.


Přečtěte si další informace o sledování zemědělských strojů a techniky.

Do you want to ask us something?
Want to test our system for free?

Leave us your contact info, we'll get back to you.

Ebook zdarma

Opouštíte nás, aniž byste si přečetli 10 tipů, jak ušetřit na správě vozového parku?

Zanechte nám svůj e-mail a my vám zašleme e-book na pozdější čtení.