Spoločnosť Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., patrí medzi firmy s dlhodobým pôsobením v oblasti kombinovanej dopravy. Ako prevádzkovateľ terminálov kombinovanej dopravy v Bratislave, Žiline, Košiciach a Ružomberku, zabezpečujeme prekladanie kontajnerov pre intermodálnu prekládku koľaj – cesta, ich skladovanie a manipuláciu s kontajnermi radu ISO 20´ a 40´.

Reference: Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. (SK)

Pre lepšiu kooperáciu s dodávateľmi a pre zefektívnenie našich služieb zákazníkom, bolo pri takom veľkom objeme prepráv nevyhnutné vedieť, kde sa nachádzajú jednotlivé ťahače. Preto sme sa rozhodli pre monitorovací systém vozidiel GPS dozor. Systém nám uľahčil pracovné postupy a zjednodušil celkovú komunikáciu. Presne určuje pozíciu našich ťahačov a poskytuje dostatočné množstvo výstupov o prepravách, ktoré môžeme sprostredkovať zákazníkovi. Systém by sme určite odporučili pre mieru rôznorodého profesionálneho využitia.

Miroslav Fagan,
Manager of Container Terminals

The GPS Dozor tracking system is used by both the Slovak and the Czech branch of Rail Cargo Operator - CSKD Ltd. We use it to monitor over 200 trucks, several dozens of special machines and also trains.

Do you want to ask us something?
Want to test our system for free?

Leave us your contact info, we'll get back to you.

Ebook zdarma

Opouštíte nás, aniž byste si přečetli 10 tipů, jak ušetřit na správě vozového parku?

Zanechte nám svůj e-mail a my vám zašleme e-book na pozdější čtení.